Mutton

Goat Boneless Curry Cut
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 729.00 INR 649.00
Goat Curry Cut
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 473.00 INR 449.00
Goat Leg Curry Cut
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 550.00 INR 499.00
Goat Mince (Kheema)
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 749.00 INR 649.00
Goat Shoulder & Chest Curry Cut
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 504.00 INR 479.00
Lamb Chops (Ribs & Chop)
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 549.00 INR 519.00
Lamb Leg for Roast (Full Leg) - Raan
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 900 g
INR 1190.00
Mutton Shanks (Goat Bone Marrow) - Nalli
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 1000 g
INR 1099.00