Mutton

Sheep / Lamb Boneless Curry Cut
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 729.00 INR 649.00
Sheep / Lamb Curry Cut
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 495.00 INR 439.00
Sheep / Lamb Leg Curry Cut
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 550.00 INR 499.00
Sheep / Lamb Mince (Kheema)
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 749.00 INR 649.00
Sheep / Lamb Shoulder & Chest Curry Cut
Gross Wt: 0 g
Net Wt: 500 g
MRP 504.00 INR 489.00